Article 12418

Title of the article

BRONCHIFICATION BRANCH ANOMALIES IN GENERAL BRONCHOSCOPIC PRACTICE: THE “DOUBLE” BRONCHES 

Authors

Shteyner Mikhail L'vovich, Doctor of medical sciences, associate professor, sub-department of surgery with a course of endoscopy, Institute of Professional Education, Samara State Medical University (89 Chapaevskaya street, Samara, Russia), endoscopic doctor of endoscopic cabinet, Samara City Hospital №4 (125 Michurina street, Samara, Russia), E-mail: iishte@yandex.ru 

Index UDK

616.234-007.256-072.1 

DOI

10.21685/2072-3032-2018-4-12 

Abstract

Background. By the term "double" right upper-lobe bronchus, the right segmental bronchus S1, branching directly from the main bronchus, is now understood. Such anatomical anomaly has certain clinical significance. The study aims to develop a concept that reflects anatomical version of such branching more accurately; we also search for similar anatomical anomalies in other parts of tracheobronchial tree.
Materials and methods. The data of 3845 primary bronchoscopies (100.00%) were studied.
Results. In the course of the study, the concept of "separate bronchus", which is defined to be any Bn bronchus branching from the Bn–2 bronchus, is introduced. Based on this definition, similar anomalies in various parts of tracheobronchial tree were detected in 27 observations (0.702%).
Conclusions. To characterize the bronchi branching anomaly, when Bn bronchus is branching from Bn–2 bronchus, the concept of "separate bronchus" should be introduced. A special case of "separate bronchus" is the "double" right upper-lobe bronchus. The presence of a separate bronchus of any localization should be reflected in the endoscopic conclusion. 

Key words

tracheobronchial tree, bronchi branching anomalies, "double" right upper lobe bronchus, "separate" bronchus 

Download PDF
References

1. Altyparmakov A. Bronkhoskopiya i bronkhografiya: per. s bolg. [Bronchoscopy and bronchography: translated from bolgarian]. Moscow: Medgiz, 1961, 127 p.
2. Filippov V. P., Chernichenko N. V. Bronkhoskopiya pri zabolevaniyakh legkikh: monografiya [Bronchoscopy in pulmonary diseases: monograph]. Moscow: BINOM, 2014, 184 p.
3. Pushkina D. S., Pushkin S. Yu., Merenkova I. V. Vestnik Soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoy oblasti [Bulletin of the Council of young scientists and specialists of the Chelyabinsk Region]. 2016, vol. 3, no. 4 (15), pp. 17–22.
4. Chernichenko N. V. Respiratornaya meditsina [Respiratory medicine]. 2nd ed., rev. and suppl. Moscow: Littera, 2017, vol. 1, pp. 302–314.
5. Iceda Sh. Ann. Otol. 1970, vol. 79, no. 5, pp. 916–992.
6. Sackner M. A. Amer. Rev. Resp. Dis. 1975, vol. 111, pp. 62–88.
7. Lukomskiy G. I., Shulutko M. L., Vinner M. G., Ovchinnikov A. A. Bronkhopul'monologiya [Bronchopulmonology]. Moscow: Meditsina, 1982, 399 p.
8. Oho K., Amemiya R. Practical Fiberoptic Bronchoscopy. 2nd edn. Tokyo: Igaky-Shoin, 1984, 156 p.
9. Sokolov V. V., Telegina L. V. Endoskopiya [Endoscopy]. 2012, no. 2, pp. 17–21.
10. Fedchenko G. G., Chernekhovskaya N. E., Salgaparova O. R., Andreev V. G. Pul'monologiya [Pulmonology]. 2004, no. 6, pp. 49–54.
11. Blashentseva S. A., Bogdanov V. E., Blashentsev K. V. et al. Sovremennye aspekty diagnostiki i lecheniya ostrykh gnoynykh abstsessov legkikh [Modern aspects of diagnosis and treatment of acute lungs purulent abscesses]. Samara: GP «Perspektiva», 2002, 152 p.
12. Svistushkin V. M., Mustafaev D. M. Rossiyskiy meditsinskiy zhurnal [Russian medical journal]. 2013, no. 33, pp. 1681–1685.
13. Udostoverenie na ratsionalizatorskoe predlozhenie № 396 ot 21.03.2018. Variant traktovki otdel'nykh anomaliy vetvleniya bronkhov [Certificate for innovation proposal №396 from 21st of March, 2018. A variant of the treatment of individual anomalies of the bronchial tubes]. Shteyner M. L., Biktagirov Yu. I., Zhestkov A. V., Kibardin A. Yu., Zolotov M. O. Prinyato Samarskim gosudarstvennym meditsinskim universitetom 28.03.2018.

 

Дата создания: 17.06.2019 13:37
Дата обновления: 17.06.2019 15:18